ПРОДУКТИ

Профилактика


 • До 14 000 BTU
  СТАНДАРТНА ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА
 • Преглед и почистване на вътрешно тяло
 • Преглед на външно тяло
 • Измерването на работно налягане и температура на изпарение на фреона
 • Почистване на филтърна секция
 • Проверка на електрически връзки
 • Преглед и почистване на дренажна система
 • 70 лв.

 • 15-24 000 BTU
  СТАНДАРТНА ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА
 • Преглед и почистване на вътрешно тяло
 • Преглед на външно тяло
 • Измерването на работно налягане и температура на изпарение на фреона
 • Почистване на филтърна секция
 • Проверка на електрически връзки
 • Преглед и почистване на дренажна система
 • 90 лв.

 • Над 24 000 BTU
  СТАНДАРТНА ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА
 • Преглед и почистване на вътрешно тяло
 • Преглед на външно тяло
 • Измерването на работно налягане и температура на изпарение на фреона
 • Почистване на филтърна секция
 • Проверка на електрически връзки
 • Преглед и почистване на дренажна система
 • 100 лв.


 

Ценоразпис за климатици от различен тип:              

Годишно обслужване на колонен климатик100 лв.
Годишно обслужване на касетъчен климатик
100 лв.
Годишно обслужване на канален климатик
100 лв.
Годишно обслужване на двоен мултисплит 
100 лв.
Годишно обслужване на троен мултисплит
140 лв.
Годишно обслужване на четворен мултисплит
180 лв.
Годишно обслужване на петорен мултисплит
220 лв.Цените на профилактиката е възможно да варират в
зависимост от броя и състоянието на климатиците.
Профилактика се извършва, след предварително съгласуване на цените с клиента.

  

                                                          Редовната профилактика:
                       – Намалява консумацията на електрическа енергия
                       – Намалява рисковете от евентуални повреди
                       – Гарантира чист и здравословен микроклимат