ПРОДУКТИ

Общи условия на сайта

Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ www.pollyextreme.com

 

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.
 ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД си запазва правото да променя условията по всяко време без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия

 • “www.pollyextreme.com” е уебсайт, който предоставя възможност за електронна търговия – за продажба и доставка на оферираните в него стоки от името на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД .

 • Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули online от фирма ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД.
 • Стоките и услугите, които са представени в електронния магазин не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на доставчика.

 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка без предварително уведомяване.

Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката и потвърждението на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под/ до /над старата, като последната е задраскана.

 •  При липса на складова наличност от заявената стока ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез

“www.pollyextreme.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез обаждане на посочения телефон.

 • При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти (получател) и/или телефон при подаване на заявката ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД  чрез “www.pollyextreme.com” не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
 • Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от  ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” на заявлението за покупка попълнено правилно и потвърдено от Клиента на посочения телефон за връзка. Устното потвърждаване на поръчката е задължително.
 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД  чрез “www.pollyextreme.com” се задължава след получаване и потвърждение на заявлението от Клиента, да му достави желаната стока.
 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес "www.pollyextreme.com”.
 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД не гарантира пълно съответствие на представените на сайта артикули и тези, налични в магазинната мрежа.
 • Стоки с опция БЕЗПЛАТЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ и опция НАМАЛЕН СТАНДАРТЕН МОНТАЖ важат за района на: гр. Монтана, гр. Враца, гр. Видин, гр. Лом, гр. Берковица, гр. Вършец, гр. Криводол, гр. София

 • Всички продукти присъстващи в сайта се доставят на територията на цялата страна чрез куриерска фирма Спиди и Лео Експрес. Срокът за доставка е до 7 работни дни, когато стоката е налична в склад на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД.
      Потребителят може да избере начина на доставка: до най-блиския офис на Спиди в населеното място или до входа на неговия адрес. Ако даденият продукт не е наличе в склад на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД,  срокът на доставка се увеличава от 10 до 20 работни дни в зависимост от вида на продукта и страната на произход.

 •  Този сайт може да съдържа други бележки за собственост и информация за авторски права, условията за които трябва да бъдат съблюдавани и изпълнени. Информацията на този сайт може да съдържа технически неточности или печатни грешки.

 • Всички обявени цени са за 1 брой и са в български лева с включен ДДС.

II. Права и задължения на страните

 1. ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД се задължава:

 •  Да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката като и в двата случая уведоми клиента;

 • Да достави в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока;
 • Преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката) – проверява се целостта на кашоните;
 • Да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.


2. Клиентът се задължава:

 •  Да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

 • Да плати цената на стоката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
 • Да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки
 • Да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срока оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

При предаване на стоката Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В този случай Клиентът е длъжен да обезщети ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД за всички вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви други разходи извън разходите за доставка и връщане на стоката, настъпили в следствие на отказа.

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 • Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез сравняване буквите и символите от заявената и доставената стока.

 • Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.
 • При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули. Връщането се допуска при следните условия:

 •  Заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

 • Стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава), приемно – предавателен протокол;
 • Клиентът съгласува с представител на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД адреса, на който ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД желае да получи обратно стоката;
 • Клиентът заплаща всички разходи, свързани с транспортирането на стоката до посочения от представителя на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД адрес.

ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 III. Плащане
      1.Ползвателят може да заплати цената на поръчана от сайта стока като използва по свой избор един от следните способи:

 • Плащане с банкова карта
 • Банков превод
 • Плащане чрез някоя от партньорските ни финансови/кредитни институции

      2.Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД цялата продажна цена на поръчаната през сайта стока. 

IV. Лични данни

 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни.

 • При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.
 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния e-mail адрес: pollyextremeair@gmail.com
 • Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД  чрез
   „www.pollyextreme.com” Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.


 V. Разкриване на информацията

 •  ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 •  Е получил изричното писмено съгласие на Клиента;
 •  Информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;
 •  ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД  чрез “www.pollyextreme.com” е задължена да предостави информацията по силата на закона. 


 VI. Отговорност

 • ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com” не е предвидила и не е била задължена да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД чрез “www.pollyextreme.com”.


VII. Арбитраж

 Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно българското законодателство.

 

VIII. Гаранционни условия:

 1. Фирма ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД дава на своите клиенти с всяка закупена стока с гаранция, гаранционна карта, в която са упоменати:

 •  име, адрес и телефон на клиента;

 • данни за климатичната инсталация;

данни за продавача;

 • данни за оторизираната монтажно – севризна фирма;
 • условия за валидност на гаранцията;
 • гаранционен срок на закупената стока.

2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция, ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД не може да бъде отговорна за директни, недиректни, специални, случайни или последващи повреди, независимо дали се базират на договор, вреда в следствие пропуск на длъжностно лице или някоя друга законна теория и дали е предположена възможността за такива повреди.

3. В сервизните центрове важат единствено оригиналните гаранционни карти, с които е получена стоката.

 

IX. Ограничения за гаранцията

 Гаранцията отпада в случай на:

1. Повреди, причина за които е лош транспорт, съхранение или неправилна експлоатация.

2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.

3. При използване на некачествени и неоригинални консумативи и материали.

 

X. Допълнителни условия:

 

1. ПОЛИ ЕКСТРИЙМ ООД не носи отговорност при повреда на стоката вследствие форсмажорни обстоятелства. Ако не приемате условията, моля, не използвайте сайта!